1. SÜT juhatus / executive:
2007/2008: sama kui / same as 2006/2007
2006/2007: 
vaata siit!
    Pildil, vasakult: Albert Reinsoo - varahoidja, Leida Helde - aseesimees, Eberhard Lepik - abisekretär, Hilda Härm - laekur, Pilvi Niit - abilaekur, Johannes Pahapill - esimees; pidilt puudub Leida Tõsine - sekretär.

- 2005/2006:  vaata siit!
   Pildil, vasakult: Johannes Pahapill - esimees, Ludvig Raun - abisekretär, Leida  Helde - abiesimees, Leida Tõsine - sekretär, Albert Reinsoo - varahoidja,  Hilda Härm - laekur; pidilt puudub Pilvi Niit - abilaekur.
- Esimehed / Chairpersons - Läbi aegade / Through the times: pv /  pl. see  Sisu / Home  par. 2.6

2. Fotosid erinevatest üritustest / photos - various activities: 

- Aastapeakoosolekust / Annual meeting  
April 10, 1994 

- 50. a. Kuldjuubelipeost / from the Golden Anniversury:
    Avasõna / Welcome
Esimees / President Johannes Pahapill
    Palvus / Benediction - Õpetaja Kalle Kadakas  
    Tervitus E.V. poolt - 
Aupeakonsul Kanadas, Laas Leivat  
    Peokõne / Main speaker - 
Jüri Daniel
    Muusikaline pühendus - Omar and Mrs. Daniel   
    Juubelipidu hoogu jõudnud -
Mõned laudkonnad & tantsupõrand
    50. Juubelipeokringel - Juubelikringel SÜT 50! 
    Meeleolumuusika / isad & tütred:
                                                             
Raudsepad
                                                              Kopvillemid
    Tantsumuusikat - Raudsepp ja Nieländer
                                   

- 2006 Sügiskoosviibimiselt:  vaata siit! / look here! 
  
- 2007 Küünlapäeva peo pilte: 
vaata siit! / look here!

- 2008 SM-SÜT ühis-töönädal Torontos: vaata siit / look here! 

- SM-SÜT ühisnäitus EV 90, avamine ja stendid: vaata siit / look !

- SÜT 2009 Küünlapäeva peo pilte: vaata siit / look here !
   Grupp peolisi, kes ka esimesel peol osalesid: vaata / look !
- 2008/2009 Tegevusülevaade: aruanne aastapeakoosolekule
-
 2014/2015 Aasta-peakoosolekust osavõtjad

Pidil (seisavad - vasakult): Helgi Samble - liige, Aino Raun - abilaekur. Pilvi Niit - abiesimees, Leeni Kuusik - liige, Leida Helde - esimees; (istuvad): Hilda Härm - laekur, Johannes Pahapill - kodulehe toimetaja. Modify Website

© 2000 - 2015 powered by
Doteasy Web Hosting